ตรวจสอบเรทของคุณ
แลพตฟอร์มของเราจะเชื่อมต่อนักลงทุนกับผู้กู้ยืมส่วนบุคคลและสนับสนุนผู้ใช้งานทั้งสองกลุ่มในทุกขั้นตอนของกระบวนการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำ

กู้ยืมเงินหรือให้ยืมเงิน
แก้ปัญหาการเงินของคุณหรือสร้างรายได้ตอนนี้

คุณคือผู้กู้ยืม?

done ตรวจสอบเรทของคุณ

คุณคือผู้ลงทุน?

arrow_forward สร้างบัญชี

เริ่มต้นง่ายเหมือน...

 • exit_to_app สร้างสินเชื่อ
 • attach_money สังเกตการ
  จัดหาเงินทุน
 • open_in_browser ถอนเงิน
 • payment รับผิดชอบการ
  จ่ายเงิน
 • person สร้างบัญชี
 • % ตั้งเกณฑ์การ
  ลงทุนของคุณ
 • card_travel ลงทุนในเงินกู็
 • local_atm ได้รับผล
  ตอบแทนที่ดี


เป้าหมายการกู้ยืมที่แตกต่าง

Ico land

ค่ารักษาพยาบาล

Ico land2

ธุรกิจ

Ico land3

การรวมหนี้

Ico land4

รีไฟแนนซ์บั
ตรเครดิต

Ico land5

เครดิตผู้บริโภค

Ico land6

พักผ่อนหย่อนใจเราอยู่ในสื่อกลางบริการกู้ยืมเงินออนไลน์แบบ บุคคล-ต่อ-บุคคล

สำคัญ! SatangDee.com has not launched yet, we do not provide with any service and website is under development. สตางค์ดี คือแพลตฟอร์มการกู้ยืมเงินออนไลน์ บุคคล-ต่อ-บุคคล แห่งแรกของไทย ซึ่งใช้เทคโนโลยีสำหรับดำเนินเครดิต\แหล่งตลาดลงทุน ที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าธนาคารรูปแบบเดิมหรือโปรแกรมสินเชื่อจากสถาบันทางการเงิน โดยผ่านการออมไปสู่ผู้กู้ยืมด้วยอัตราที่ต่ำกว่าและเพื่อผลตอบแทนที่มั่นคงของนักลงทุน สตางค์ดี P2P แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมจะเชื่อมต่อและจับคู่ผู้ใช้งานทั้ง 2 กลุ่มคือ : ผู้กู้ยืมเงินและผู้ให้กู้ยืมเงิน (หรือนักลงทุน) – ผ่านแหล่งตลาดออนไลน์

คุณคือผู้กู้ยืมเงิน? รับข้อเสนอที่ดีกว่าที่ธนาคารเสนอให้ และยังไม่ต้องจำระเงินคืนเกินความเป็นจริงเหมือนกับหนี้นอกระบบ!

แต่ละผู้กู้จะต้องสร้างบัญชีส่วนบุคคลเข้ามายังระบบ ยื่นรายละเอียดส่วนบุคคลและจะต้องผ่านการยืนยันตน หลังจากที่ระบบคำนวนจำนวนสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาของสินเชื่อที่สามารถกู้ยืมได้แล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกแนะนำต่อนักลงทุนเพื่อประเมินความเสี่ยงของสินเชื่อ ผู้กู้ยืมยังสามารถเลือกจำนวนของสินเชื่อที่ต้องการกู้ยืมและช่วงระยะเวลาที่ยินยอมในการชำระเงินคืน ซึ่งสินเชื่อแต่ละรายการจะถูกแสดงรายละเอียดวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม
พนักงานของสตางค์ดีจะทำการมอเดอร์เรทแต่ละใบสมัครและเสนอไปยังสถาบันทางการเงินที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเพื่อทำการให้กู้เงินไปยังผู้ยื่นคำร้องขอกู้ การดูรายละเอียดนี้จะใช้ระยะเวลาภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่มีผู้ให้กู้ที่เป็นสถาบันบันใดเลือกผู้กู้ยืม ใบสมัครจะถูกย้ายไปยังลิสต์การลงทะเบียนของผู้ให้กู้หรือนักลงทุน
เนื่องจากผู้ให้กู้บางรายที่มีคำถามเกี่ยวกับใบสมัครหรือตกลงที่จะให้กู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมเงินจะได้รับ sms และอีเมล์ในการแจ้งเตือนการอัพเดท เมื่อเงื่อนไขทั้งหมดได้มีการเจรจาต่อรองกันแล้ว ผู้ให้กู้และผู้กู้ยืมจะสามารถพบกันโดยส่วนบุคคล และทำการเซ็นสัญญาการกู้ยืมระหว่างกันได้ซึ่งทางสตางค์ดีจะเป็นผู้สร้างสัญญาดังกล่าวไว้แล้วเพียงแค่จำเป็นต้องปริ้นออกมาเท่านั้น การกู้เงินทั้งหมดในนี้จะมีอัตราอัตราดอกเบี้ยรายปีสูงสุด 15% และทางสตางค์ดีจะขอให้อัพโหลดเอกสารทั้งหมดเช่น สัญญาและการยืนยันการชำระเงินเพื่อติดตามกิจกรรมของผู้กู้ยืมเงินและผู้ให้กู้
การชำระเงินคืนที่ประสบความสำเร็จจะช่วยเพิ่มอัตราของผู้กู้ยืมเงินในระบบและสำหรับการกู้เงินครั้งถัดไปจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจากเดิม

คุณคือนักลงทุน? รับสูงถึง 15% ของผลตอบแทนการลงทุนของคุณผ่านเงินลงทุนแก่ผู้กู้ยืมที่มีความเหมาะสม!

สตางค์ดีจะเสนอคุณเพื่อให้เงินกู้แก่ผู้กู้ที่มีความเหมาะสมน่าเชื่อถือ โดยจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนกการยืนยันตนอย่างครบถ้วนจากทางสตางค์ดีและการคำนวนเครดิตความเสี่ยงของผู้กู้ยืมเงิน คุณสามารถเลือกได้จากลิสต์ของผู้กู้และดูรายละเอียดของใบสมัคร ตรวจสอบรายละเอียดที่มีความจำเป็นและทำการตัดสินใจในการให้กู้ กระบวนการการให้กู้จะเป็นตัวคอยจัดการในการพบกันอย่างส่วนตัวกับผู้กู้ ซึ่งคุณสามารถเซ็นสัญญา (เพื่อเป็นหลักประกันหรือไม่ต้องก็ได้) สตางค์ดีจะจัดทำสัญญาทั้งหมดให้แก่คุณและสนับสนุนทางด้านกฏหมายผ่านกระบวนการการทำงาน
เมื่อเงินกู้ได้ถูกออกให้ คุณจำเป็นต้องอัพโหลดรูปภาพสัญญาการกู้เงินผ่านบัญชีของคุณและรับการแจ้งเตือนจากภายในเว็บไซต์ เกี่ยวกับการชำระเงินคืนของผูกู้ยืมเงิน ซึ่งผู้กู้จะต้องอัพโหลดผ่านบัญชีของผู้กู้ยืม ในกรณีที่เกิดการผิดนัดหรือหลีกเลี่ยงการชำระเงินที่ได้รับไปแล้ว ทางผู้ให้บริการรับทวงนี้ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราจะให้บริการคุณเพื่อปกป้องอัตรดอกเบี้ยของคุณ

ลงทะเบียนในรูปแบบของนักลงทุนเพื่อทดลองเครื่องมือการลงทุนที่มีประสิทธิภาพด้วยอัตรดอกเบี้ยที่ต่ำได้แล้วตอนนี้!